PSI 515 KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA

                   (2017-2018 GÜZ)

Prof.Dr. Tanel Demirel, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Çankaya Üniversitesi.

 

AMAÇ

Bu ders karşılaştırmalı politikanın bazı temel kavramları üzerinde durarak,   öğrencilerin hem bilgilerini hem de eleştirel analiz kapasitelerini artırmayı amaçlar. Ağırlıklı olarak “siyasal rejimler” üzerinde durulacaktır. Konular ele anırken, dar anlamda siyasal kavramlar ve siyasal sistemlere ağırlık veren bir yaklaşımdan ziyade, “siyasal” olanın sosyolojik, kültürel ve ekonomik veçhelerini de vurgulayan bir yaklaşım tercih edilmektedir.        

 

DEĞERLENDİRME

Öğrencilerimizin önerilen okumaları yaparak derse gelmeleri beklenmektedir. Ara sınav (25p) ve final (50) sınavlarına ek olarak, öğrencilerimizden kitap değerlendirmesi (25 p) yapmaları da istenecektir.   

 

  1. KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA: KAVRAM & YAKLAŞIMLAR (2 hafta)

Adam Prezeworski, “Is the Science of Comparative Politics Possible ?” Carles Boıx, Susan c. Stokes, der, The oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press, ss, 147-171; Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin, ”Karşılaştırmalı Siyaset Alanının Gelişimi,” Karşılaştırmalı Siyaset- Temel Konular ve Yaklaşımlar, der, Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin,  İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, ss, 5-24; M. Emre Hatipoğlu, “Karşılaştırmalı Siyasette Yöntem,” Karşılaştırmalı Siyaset- Temel Konular ve Yaklaşımlar, der, Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin,  İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, ss, 25-44;

 

 

  1. SİYASET, İKTİDAR VE DEVLET: TEMEL KAVRAMLARA BİR BAKIŞ (2 hafta)

Okuma Parçaları: Tanel Demirel “Siyaset,” Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, AÖF Yayınları, Eskişehir, 2013; ss, 111-137; Yüksel Taşkın, “Siyaset Nedir,”  Siyaset; Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, der, Yüksel Taşkın, İstanbul, İletişim,  2014, ss, 19-49; H. Tarık Şengül, “İktidar,” Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, der, Gökhan Atılgan, E. Attila Aytekin, 3. Basım, İstanbul, Yordam, 2013, ss, 41-53; Nur Vergin, “Otorite Meşruluk ve Siyasal Sistem,” Siyasetin Sosyolojisi- Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul, Bağlam, 2003, ss,  35-52; Nur Vergin, “Siyaset, İktidar ve Devlet,” Siyasetin Sosyolojisi- Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, İstanbul, Bağlam, 2003, ss, 19-34.

 

 

  1. MODERN ÇAĞ VE MODERNLİK ÜZERİNE BİR NOT (2 hafta)

Okuma Parçaları; Reinhard Bendix, “Tradition and Modernity Reconsidered,” Comparative  Studies in Society and History,  1967, vol 9, no 3, pp, 292-346.; Peter Berger, “Toward A Critique of Modernity,” Facing Up to Modernity –Excursions in Society, Politics and Religion, New York, Basic Books, 1977: Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, cev, Ersin Kuşdil, 6. Basım, İstanbul, Ayrıntı, 2014

 

 

  1. AVRUPA’DA MODERN ULUS DEVLETLERİNİN DOĞUŞU VE MİLLİYETÇİLİK  (2 hafta)

Okuma Parçaları: Alev Özkazanç, “Devletin Örgütlenmesi,” Siyaset; Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, der, Yüksel Taşkın, İstanbul, İletişim,  2014, ss, 139-171. Charles Tilly, “War Making and State Making As Organized Crime,” Roads From Past to Future, der, Charles Tilly, New York, Lanham, 1997, ss,165-191; Anthony D. Smith, “State-Making and Nation-Building” The State –Critical Concepts –vol 2, der, John A. Hall, London, Routledge, 1994, ss, 59-89; Suavi Aydın, “Milliyetçilik,” Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İdeolojiler, der, Ömer Çaha, Bican Şahin, Ankara, Orion, 2013,  ss, 225-286

 

  1. LİBERAL DEMOKRASİ NEDİR ? (1 hafta)

Yunus Sözen, “Siyasi Rejimler: Demokrasiler ve Diğer Sistemler” Karşılaştırmalı Siyaset- Temel Konular ve Yaklaşımlar, der, Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin,  İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, ss, 45-74; Schmitter, C. Philippe ve  Karl, Tery Lynn, “What Democracy is   ...and is not,” Journal of Democracy, 2, 3, 1991; Schmitter, Philippe C., “Dangers and Dilemmas of Democracy,” Journal of Democracy, vol 5, no 2, 1994. Robert A. Dahl, Demokrasi Üstüne, çev Betül Kadıoğlu, Ankara, Phoenix, 2001.

 

  1. LİBERAL DEMOKRASİYİ MÜMKÜN KILAN KOŞULLAR (2 hafta)

Yaprak Gürsoy, “Rejim Değişiklikleri: Otoriterleşme ve Demokratikleşme” Karşılaştırmalı Siyaset- Temel Konular ve Yaklaşımlar, der, Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin,  İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, ss, 75-100. Tanel Demirel, “Demokrasi ve Demokratikleşme Üzerine,” AK Parti Siyaset Akademisi -10 Dönem Ders Notları, der, Hamdi Turşucu, Hamit Emrah Beriş, Aralık, 2011 (elektronik kitap); Geddes, Barbara, “What Causes Democratizations ?” The Oxford Handbook of Comparative Politics, der, Carles Boix, Susan C. Stokes, Oxford, Oxford Univ. Press, 2007. Charles Tilly, Demokrasi, çev E. Arıcan, Ankara, Phoenix, 2011; David Potter, David Goldblatt, Margaret Kiloh, Paul Lewis, der, Democratization, Oxford, Politiy, 1997.

 

  1. OTORİTER REJİMLER  (1 hafta)

Yunus Sözen, “Siyasi Rejimler: Demokrasiler ve Diğer Sistemler” Karşılaştırmalı Siyaset- Temel Konular ve Yaklaşımlar, der, Sabri Sayarı, Hasret Dikici Bilgin,  İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, ss, 45-74; Ergun Özbudun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011; 

 

 

  1.  DÜŞÜK KALİTELİ DEMOKRASİLER VE REKABETÇİ OTORİTERYANİZM (1 hafta)

Stephen Levitsky, ve L.A Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010;  O’Donnell, Guillermo, “The Perpetual Crises of Democracy,” Journal of Democracy, 18, 1,  2007; Munck, Gerardo L, Measuring Democracy- A Bridge Between Scholarship & Politics, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2009.

 

 

 

 

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ  NASIL YAPILIR ? 

           

Ödevin amacı öğrencinin seçtiği kitap hakkında ilgili literatürü gözden geçirip araştırmasını tamamladıktan sonra vardığı sonuçları derli toplu bir biçimde aktarma yeteneğini geliştirmektir. Kitap değerlendirme (sadece) kitap özeti değildir. Öğrenciler kitaptan ne öğrendiklerini, kitabın alana yaptığı katkıları ve kitabın (varsa) eksiklikleri ve eleştiriye açık yönlerini de belirtmelidirler.

Değerlendirme 2500 kelimeyi geçmeyecektir. Değerlendirmelerede minimumda tutulmuş “doğrudan alıntılar” dışında tümüyle kendi cümlelerinizi kullanmalısınız. Başkası tarafından yazılmış bir cümleyi aynen almak hırsızlıktır ve asla tolerans gösterilmeyecektir. Değerlendirmenizde, farklı kaynaklara referans vermeniz gerekmektedir. Metin içinde tutarlı olmak kaydıyla genel kabul gören herhangi bir referans sistemini kullanabilirsiniz.  Ödevinizin son teslim tarihi derslerin sona erdiği 30 Aralık 2016’dır. Süre uzatılmayacaktır. Ödevler e-posta üzerinden (tanel@cankaya.edu.tr) adresine gönderileceği gibi,  aynı zamanda basılmış haliyle de teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSI 515   KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKA

DEGERLENDİRİLECEK KiTAPLAR

            (2017-2018 GÜZ)

 

Somnier, İsabelle., Devrimci Şiddet, çev Işık Ergüden, İstanbul, İletişim, 2012

Kinzer, Stephen., Darbe-Hawaii’den Irak’a Amerika’nın Rejim Değişiklikleri Yüzyılı, çev, Zeynep Beler, İstanbul, İletişim, 2007.

Müller, Jan-Werner., Popülizm Nedir ?, çev Onur Yıldız, İstanbul, İletişim, 2017.

Scott, James S., Tahakküm ve Direniş Sanatları- Gizli Senaryolar, çev, Alev Türker, İstanbul, Ayrıntı, 1995.

Buruma Ian., Dinin Demokrasiyle İmtihanı- Üç Kıtadan Deneyimler, çev, Deniz Ali Gür, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2010.

Mises, Ludwig von., Bürokrasi, çev, Feridun Ergin, Ankara, Liberte, 2000.

Diamond, Jared., The World Until Yesterday,London Penguin, 2013.

Michel, Henry.,  Faşizmler,   çev, Füsun Üstel, İstanbul, İletişim, 2017.

Stiglitz, Joseph E., Eşitsizliğin Bedeli, çev, İstanbul, İletişim, Ozan İşler, İstanbul, İletişim, 2016.

Münkler Herfried., Yeni Savaşlar, çev, Zehra Aksu Yılmazer, İstanbul, İletişim 2010.

Münkler Herfried., İmparatorluklar- Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, çev, Zehra Aksu Yılmazer, İstanbul, İletişim 2010.

Sémelin, Jacques., Arındırma ve Yok Etme- Katliam ve Soykırımın Siyasi Kullanımları, çev, Melike Işık Durmaz, İstanbul İletişim, 2010.

Al-Azmeh, Aziz., İslâmlar ve Moderniteler, çev Elçin Gen, İstanbul, İletişim, 2003.

Iordachi, Constantin., der, Karşılaştırmalı Faşizm Çalışmaları, çev, İsmail Ilgar, İstanbul, İletişim, 2015.

Chang, Ha-Joon., Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, 7. Basım, çev, Tuba Akıncılar Onmuş, İstanbul, İletişim, 2016.

Goody, Jack., Tarih Hırsızlığı, çev, Gül Çağalı Güven, 3. Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası, 2014.

Hobson, John. M., Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, çev Esra Ermert, 4. Basım, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 Kalın, İbrahim., İslam ve Batı, 7. Basım, TDV, Ankara, 2016.

Tilly, Charles,  Demokrasi, çev E. Arıcan, Ankara, Phoenix, 2011.

Acemoğlu, Daron ve James Robinson., Ulusların Düşüşü, çev, Faruk Rasim Velioğlu, 2.Basım,  İstanbul, Doğan, 2013. 

Çağlayan, Selin., İsrail Sözlüğü, İstanbul, İletişim, 2010.

Millas, Hekül., Geçmişten Bugüne Yunanlılar- Dil, Din ve Kimlikleri, 3. Basım, İstanbul, İletişim.

Colin Storer, Colin., Weimar Cumhuriyeti'nin Kısa Tarihi, çev, Sedef Özge, 2. Basım, İstanbul, İletişim, 2015

Casanova, Julian., İspanya İç Savaşı'nın Kısa Tarihi, çev, Uygur Kocabaşoğlu, 2.Basım, İstanbul, İletişim, 2015.

Shayegan, Daryush, Yaralı Bilinç –Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, çev, Haldun Bayrı, 5. Basım, İstanbul, Metis, 2017.

Deliege, Robert., Gandhi, çev Işık Ergüden, Ankara, Dost, 1999.

Figes, Orlando., Nataşa’nın Dansı- Rusya’nın Kültürel Tarihi, çev, Figen Dereli, İstanbul, İnkılap, 2009.

            Dabashi, Hamid., İran: Ketlenmiş Halk, çev Emine Ayhan, İstanbul, Metis, 2008.