Ders Notları

Mooers, Colin, Burjuva Avrupa'nın Kuruluşu [çeviren: Bahadır Sina Şener] (Ankara: Dost Kitabevi, 1997)

Bölüm 1: Devletin Oluşumu ve Feodalizmden Kapitalizme Geçişle İlgili Marxist Kuramlar

Bölüm 2: Fransa: Mutlakçılıktan Bonapartizm'e

Bölüm 3: Almanya: Prusya Mutlakçılığından Bismarck'a

Bölüm 4: İngiliz Devleti'nin Oluşumu ve Kapitalizmin Yükselişi

Skocpol, Theda, Devlet ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve Çin'in Karşlaştırmalı bir Çözümlemesi [çeviren S. Erdem Türközü] (Ankara: İmge Kitabevi, 2004)

Bölüm 5: Fransa'da Modern Devlet Yapısının Doğuşu

Sonuç